Thursday, April 10, 2014

Физика сила трения

часть 1-смотреть
часть 2-смотреть
часть 3-смотреть

Եթե ռուսերենից այդքան լավ չեք, կարող եք կարդալ հայերեն տարբերակը՝
Շփման ուժ
Շփման ուժը լինում է հիմնականում երկու տեսակ.
Առաջին տեսակը դա սահքի շփման ուժն է. Երկրորդ տեսակը դա գլորման շփման ուժն է.
Շփումը առաջանում է միջմոլեկուլային ձգողության պատճառով կամ էլ խորդուբորդությունների հետևանքով: Այն առաջանոմ է հպվող մարմինների մակերևույթների սահմանին, նրանց հարաբերական շարժման բացակայության դեպքում, կոչվում է դադարի շփման ուժ:
Հեղուկ և գազային միջավայրում պինդ մարմնի շարժման ժամանակ առաջանում են ուժեր, որոնք արգելակում են շարժումը: Այդ ուժերն անվանում են դիմադրության ուժեր: Դիմադրության ուժի գլխավոր գլխավոր առանձնահատկությունը դադարի շփման բացակայությունն է, հետևաբար` հեղուկ կամ գազային միջավայրում մարմինը կարելի է տեղաշարժել նույնիսկ ամենափոքր ուժով:

No comments:

Post a Comment